ልዩ ድጋፍ የሚስፈልጋቸውን ህጻናት የምንዳስስበት የተለያዩ የመብት ጥሰቶችና መፍትሔዎቻቸውን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ምክክር የሚደረግበት ህጻናት በስነ-ምግባር ታንፀው እንዲያድጉ የሚረዱ ስነልቦናዊ ምክሮችን ለወላጆችና ለአሳዳጊዎች የምንለግስበት ዝግጅት ነው

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *